Φωτιάδης, Δημήτριος Αλέξανδρος

ID3338
ΕπίθετοΦωτιάδης
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΑλέξανδρος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1295
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1917: δίπλωμα Ecole Speciale d'Architecture, Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934