Φωτιάδης, Αλέξανδρος Στέφανος

ID3339
ΕπίθετοΦωτιάδης
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΣτέφανος
ΙδιότηταΜηχανολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1293
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1918: Universite Ecole d'Ingenieurs (Section des Sciences Techniques) Lausanne.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1919-1921: Επιμελητής της έδρας "Τεχνικής μηχανικής" και εργαστηρίου "Αντοχής των υλικών" του Ε.Μ.Π.. (2) 1921-: Διευθυντής εργαστηρίου "Αντοχής των υλικών". (3) 1930-: Καθηγητής του Ε.Μ.Π. (4) 1934: Τακτικός καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934, περ. Έργα, τχ. 102, 30.8.1929, σ. 139-148, τχ. 151, 15.9.1931, σ. 184-186, τχ. 159, 15.1.1932, σ. 423-425, τχ. 165, 15.4.1932, σ. 571-574 και Γεωργία Μαυρογόνατου, «Ο θεσμικός τεχνικός εκσυγχρονισμός στο πεδίο των υδραυλικών έργων κατά τη μεσοπολεμική περίοδο και ο μηχανικός Θεολόγος Γενίδουνιας», Τα Ιστορικά, τχ. 61, Δεκέμβριος 2014, σ. 383-400