Χατζηανέστης, Καλλίας Ανέστης

ID3349
ΕπίθετοΧατζηανέστης
ΌνομαΚαλλίας
Όνομα ΠατρόςΑνέστης
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1312
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1924: δίπλωμα Universite Institut Electrotechnique Montefiore, Liege.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1924-1925: Μηχανικός εταιρείας τροχιοδρόμων Λιέγης. (2) 1925-1927: Εργοστάσια "Schweitzer Conrad", Σικάγο. (3) 1927-1932: (i) Μηχανικός υπηρεσίας γραμμής "Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών". (iι) Τμηματάρχης έλξης στην ίδια εταιρεία. (4) 1933-: Ελεύθερος επαγγελματίας, Αθήνα.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934