Χρυσικόπουλος, Κωνσταντίνος Ονούφριος

ID3365
ΕπίθετοΧρυσικόπουλος
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΟνούφριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1336
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1921: δίπλωμα R.Scuola d'Ingegneria di Padova. Ειδίκευση σε υδραυλικά έργα.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1923-: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1930-: Προϊστάμενος Γραφείου Νομομηχανικού Λασηθίου. (3) 1937: Γραφείο Νομομηχανικού Αττικοβοιωτίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934