Δημοσιεύματα Τεχνικού Τύπου

Showing 81-100 of 9,952 items.
#Τίτλος περιοδικούΤόμοςΤεύχοςΗμερομηνίαΣυγγραφέαςTίτλος άρθρου 
  
81Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949[Ανακοινώσεις]
82Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Πρακτικά Συνεδριάσεων. Β΄. Αντιπροσωπείας
83Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Πρακτικά Συνεδριάσεων. Α. Διοικούσης Επιτροπής ΤΕΕ
84Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Ανακοίνωσις
85Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Παναγιωτουνάκος Ευάγ.Κυκλικαί δοκοί εγκαρσίως φορτιζόμεναι
86Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Δεξίωσις των Αμερικανών μηχανικών εν τω Τεχνικώ Επιμελετήριω της Ελλάδος
87Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Πετρόπουλος, Γεώργ. Μ.Πειραματική έρευνα των στατών πολλαπλασιαστών συχνότητος
88Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Ανακοίνωσις
89Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Καλογεράς, Άγγελος Ν.Η αντοχή σκυροκονιαμάτων εκ θραυστών αδρανών
90Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Κακριδής, Γεώργ. Θ.Συμβολή εις την θεωρίαν των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
91Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Κοκκινόπουλος Ε.Ύβωσις λεπτών πλακών
92Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Θεολογίτης, Μιχ. Ι.Αι νέαι μεγάλαι γέφυραι διώρυγος Κορίνθου
93Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Η συζήτησις διά το μακροχρόνιον πρόγραμμα της Ελλάδος
94Τεχνικά Χρονικά(not set)299Μάιος 1949Εξεδόθησαν
95Τεχνικά Χρονικά(not set)299Μάιος 1949Ανακοίνωσις
96Τεχνικά Χρονικά(not set)299Μάιος 1949Κανονισμός διά την μελέτην και εκτέλεσιν κατασκευών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος
97Τεχνικά Χρονικά(not set)299Μάιος 1949Ανακοινώσεις
98Τεχνικά Χρονικά(not set)297Μάρτιος 1949Ανακοίνωσις
99Τεχνικά Χρονικά(not set)297Μάρτιος 1949Μιχαλόπουλος Θεμ.Πειραματικαί μέθοδοι και πρακτικαί εφαρμογαί της εδαφομηχανικής
100Τεχνικά Χρονικά(not set)297Μάρτιος 1949Γκόφας, Θεόφ. Χ.Χρησιμοποίησις μηχανικών μέσων διά την εκτέλεσιν χωματουργικών έργων της οδού Πατρών-Πύργου