Δημοσιεύματα Τεχνικού Τύπου

Showing 61-80 of 9,952 items.
#Τίτλος περιοδικούΤόμοςΤεύχοςΗμερομηνίαΣυγγραφέαςTίτλος άρθρου 
  
61Τεχνικά Χρονικά(not set)295Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949Φύτος Ι.Τα υπερβολικά παραβολοειδή κελύφη
62Τεχνικά Χρονικά(not set)295Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949Επί των γεωλογικών συνθηκών Υλίκης και Παραλίμνης
63Τεχνικά Χρονικά(not set)295Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949Επιστολή
64Τεχνικά Χρονικά(not set)295Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949Ραυτόπουλος, Θ. Ι.Επί της μεταφράσεως της γνωμοδοτήσεως του κ. Carl Renz
65Τεχνικά Χρονικά(not set)295Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949Νέα από το εξωτερικόν. Σύντομα τεχνικά νέα
66Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Κακριδής, Γεώργ. Θ.Συμβολή εις την θεωρίαν των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
67Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Πρακτικά Συνεδριάσεων. Α. Διοικούσης Επιτροπής ΤΕΕ
68Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Ανακοίνωσις
69Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Παναγιωτουνάκος Ευάγ.Κυκλικαί δοκοί εγκαρσίως φορτιζόμεναι
70Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Δεξίωσις των Αμερικανών μηχανικών εν τω Τεχνικώ Επιμελετήριω της Ελλάδος
71Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Πετρόπουλος, Γεώργ. Μ.Πειραματική έρευνα των στατών πολλαπλασιαστών συχνότητος
72Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Ανακοίνωσις
73Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Καλογεράς, Άγγελος Ν.Η αντοχή σκυροκονιαμάτων εκ θραυστών αδρανών
74Τεχνικά Χρονικά(not set)299Μάιος 1949Εξεδόθησαν
75Τεχνικά Χρονικά(not set)299Μάιος 1949Ανακοινώσεις
76Τεχνικά Χρονικά(not set)299Μάιος 1949Κανονισμός διά την μελέτην και εκτέλεσιν κατασκευών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος
77Τεχνικά Χρονικά(not set)299Μάιος 1949Ανακοίνωσις
78Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Θεολογίτης, Μιχ. Ι.Αι νέαι μεγάλαι γέφυραι διώρυγος Κορίνθου
79Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Κοκκινόπουλος Ε.Ύβωσις λεπτών πλακών
80Τεχνικά Χρονικά(not set)300Ιούνιος 1949Πρακτικά Συνεδριάσεων. Β΄. Αντιπροσωπείας