Δημοσιεύματα Τεχνικού Τύπου

Showing 81-100 of 9,952 items.
#Τίτλος περιοδικούΤόμοςΤεύχοςΗμερομηνίαΣυγγραφέαςTίτλος άρθρου 
  
81Τεχνικά Χρονικά(not set)9501-15/12/1935Αιτία φθορών εις πασσάλους εξ ωπλισμένου σκυροδέματος
82Τεχνικά Χρονικά(not set)1111-15/8/1936Μαλάκης, Γεώργ. Ν.Συμβολή εις την μελέτην απλής κάμψεως δοκών ορθογωνικής διατομής με απλούν οπλισμόν
83Τεχνικά Χρονικά(not set)12815/4/1937Διεθνές συνέδριον εφαρμογών φωτισμού
84Τεχνικά Χρονικά(not set)14215/11/1937Σύντομα τεχνικά νέα
85Τεχνικά Χρονικά(not set)1571/7/1938Γεωργαλάς, Πάνος Χ.Η εκτέλεσις τεχνικών έργων διά του θεσμού της εργολαβίας
86Τεχνικά Χρονικά(not set)1731/3/1939Βιβλιογραφία
87Τεχνικά Χρονικά(not set)18815/10-1/11/1939Πίππας, Δημοσθένης Αθ.Τα λιμενικά έργα της Ελλάδος
88Τεχνικά Χρονικά(not set)20615/7/1940Περίληψης πρακτικών Α΄διοικούσης επιτροπής
89Τεχνικά Χρονικά(not set)24101/01-15/02/1942Ρωσσέτος Ι.Παρατηρήσεις επί της ελλείψεως ελαστικότητος
90Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Τεχνική νομοθεσία
91Τεχνικά Χρονικά(not set)301Ιούλιος-Άυγουστος 1949Θερμική μόνωσις κατασκευών
92Τεχνικά Χρονικά(not set)318Δεκέμβριος 1950Μπρόικος Αθαν.Υδροδυναμική ανάλυσις του φαινομένου της διαβρώσεως
93Τεχνικά Χρονικά(not set)111/6/1932Περιλήψεις άρθρων στα γαλλικά
94Τεχνικά Χρονικά(not set)291/3/1933Το Ταμείον Συντάξεων Μηχανικών, Αναθεώρησις καταλόγων
95Τεχνικά Χρονικά(not set)7215/12/1934Πατρινός Ε.Στερεοσκοπικός κινηματογράφος. Μια ελληνική τελειοποίησις
96Τεχνικά Χρονικά(not set)9501-15/12/1935Πρακτικά διοικούσης επιτροπής
97Τεχνικά Χρονικά(not set)1111-15/8/1936Μαρίνος, Γεώργ. Ε.Το ελληνικόν εδαφοπονικόν πρόβλημα και η διευθέτησις των χειμάρρων
98Τεχνικά Χρονικά(not set)12815/4/1937Νομοθεσία
99Τεχνικά Χρονικά(not set)14215/11/1937Οικονομικαί ανακοινώσεις. Τιμαί βασικών τινών προϊόντων και υλικών
100Τεχνικά Χρονικά(not set)1571/7/1938Μιχελής Τ.Επί των πολεοδομικών συγκροτημάτων αρχαίων Ελλήνων