Δημοσιεύματα Τεχνικού Τύπου

Showing 161-180 of 9,952 items.
#Τίτλος περιοδικούΤόμοςΤεύχοςΗμερομηνίαΣυγγραφέαςTίτλος άρθρου 
  
161Τεχνικά Χρονικά(not set)280Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1947(1) Σίνος Άλεξ. (2) Ραυτόπουλος, Θ. Ι.Ύδρευσις και αρδεύσεις εξ Υλίκης
162Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Επιστολή προς Τεχνικά Χρονικά
163Τεχνικά Χρονικά(not set)276Ιούνιος 1947Παροράματα
164Τεχνικά Χρονικά(not set)277Ιούλιος-Αύγουστος 1947Πρόγραμμα Ανασυγκροτήσεως της Χώρας. Σχέδιον Ανασυγκροτήσεως των τεχνικών βάσεων της Ελληνικής Οικονομίας
165Τεχνικά Χρονικά(not set)277Ιούλιος-Αύγουστος 1947Αναλυτικός πίναξ περιεχομένων
166Τεχνικά Χρονικά(not set)277Ιούλιος-Αύγουστος 1947Στοιχεία έκδοσης
167Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Διατάξεις αναθέσεως και εκτελέσεως δομικών έργων δημοσίου και Ο.Δ.Δ.. Εισηγητική έκθεσις επί των προτεινομένων τροποποιήσεων εις την Γενικήν Συγγγραφήν Υποχρεώσεων
168Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Επιστημονική Επιτροπή του ΤΕΕ. Επιτροπή Βιομηχανικής Παραγωγής και Μεταλλευτικού ΠλούτουΑλιεία-Σπογγαλιεία
169Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Χατζιδάκις ΕλευθέριοςΥποσκαφαί προ του κατακορύφου μετώπου του προσηνέμου μώλου του λιμένος Ηρακλείου
170Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Αγγελόπουλος, Ιωαν. Κ.Απλούς οπλισμός καμπτομένης ορθογωνικής διατομής αντί του απαιτουμένου διπλού
171Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Ισηγόνης, Ιωαν. Μ.Διά την ύδρευσιν Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων
172Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Παπανικολάου Δ.Επί της υδρεύσεως Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων
173Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Σπανίδης, Ι. Ν.Αμερικανική αρχιτεκτονική και ελληνικόν πνεύμα
174Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Η πεντηκονταετηρίς του κινητήρος diesel-sulzer 1897-1947
175Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Νέα από το εξωτερικόν
176Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Τεχνική κίνησις. Καταστατικόν Ενώσεως Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
177Τεχνικά Χρονικά(not set)279Σεπτέμβριος 1947Τεχνική νομοθεσία
178Τεχνικά Χρονικά(not set)280Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1947Κακριδής, Γεώργ. Θ.Ο πολλαπλούς κατοπτρισμός
179Τεχνικά Χρονικά(not set)280Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1947Σιώκος, Χρ. Α.Διανυσματικόν μαγνητικόν δυναμικόν κυλινδρικού πηνίου
180Τεχνικά Χρονικά(not set)280Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1947Δημουλάς, Αθ. Δημ.Υπολογισμός των παραμορφώσεων ισοστατικών φορέων βάσει της μεθόδου της εναλλαγής των δεσμικών ράβδων