Δημοσιεύματα Τεχνικού Τύπου

Showing 81-100 of 9,952 items.
#Τίτλος περιοδικούΤόμοςΤεύχοςΗμερομηνίαΣυγγραφέαςTίτλος άρθρου 
  
81Τεχνικά Χρονικά(not set)301Ιούλιος-Άυγουστος 19497) Έγγραφον της 10 Ιουλίου 1949 του Γεν. Επιθ. Δ. Ε. κ. Α. Κουμούση προς τον κ. Υ/γόν Δ. Ε.
82Βιομηχανική Επιθεώρηση167Σεπτέμβριος 1948;
83Έργα(not set)12515/8/1930Ν. Χ. ΡουσσόπουλοςA. Th. Schloesing. Βίος και έργον αυτού
84Έργα(not set)4915/6/1927Autostrade. Αι ειδικαί δια τα αυτοκίνητα ιταλικαί οδοί
85Έργα(not set)4915/6/1927Κωνστ. ΖέγγεληςBerthelot
86Τεχνικά Χρονικά(not set)351/6/1933Παπαναστασίου ΑλέξανδροςErnest Hebrard. A΄ Τι οφείλομεν εις τον Hebrard
87Τεχνικά Χρονικά(not set)351/6/1933Αντωνιάδης Ι.Ernest Hebrard. Β΄ Η ζωή και το έργον του εκλιπόντος αρχιτέκτονος
88Έργα(not set)4430/3/1927Κιμ. ΛαγανάςGalileo Ferraris (επί τη συμπληρώσει τριακονταετίας από του θανάτου του)
89Τεχνικά Χρονικά(not set)5015/1/1934H VIII γενική διεθνής διάσκεψις μέτρων και σταθμών
90Έργα(not set)8315/11/1928[Σύνταξη]Herbert Hoover, μηχανικός μεταλλείων, Πρόεδρος της Δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτιειών της Αμερικής
91Τεχνικά Χρονικά(not set)7215/12/1934II Συνέδριον της Διεθνούς Ενώσεως Γεφυροποιΐας και Έργων Ανωδομής (Ρώμη 1936)
92Τεχνικά Χρονικά(not set)17615/4/1939II Συνέδριον Χημικού-Μηχανικού (Βερολίνον - Ιούνιος 1940)
93Τεχνικά Χρονικά(not set)31/2/1932III Διεθνές Συνέδριον και III Διεθνής Έκθεσις Τεχνικής της Υγιεινής και της Υγιεινής Πόλεων, Λυών 6-9 Μαρτίου 1932
94Βιομηχανική Επιθεώρηση165Ιούλιος 1948In extremis…
95Τεχνικά Χρονικά(not set)1471/2/1938IV Διεθνές Συνέδριον Σιδηροδρόμων (Dusseldorf 1938)
96Τεχνικά Χρονικά(not set)531/3/1934IV Συνέδριον βιομηχανικής θερμάνσεως, Παρισίοι 9-15 Οκτωβρίου 1933
97Τεχνικά Χρονικά(not set)21415/11-15/12/1940La mobilisation intellectuelle du pays discours de M. J. Metaxas a l'universite le 11/11/1940
98Τεχνικά Χρονικά(not set)1471/2/1938Καββασιάδης, Κ. Θ.Lord Rutherford of Nelson, O.M., F.R.S.
99Έργα(not set)15230/9/1931Αριστ. ΓαλάνηςMichael Faraday
100Τεχνικά Χρονικά(not set)6615/9/1934Rede des prof. Const. Ch. Georgikopulos