Αιτία φθορών εις πασσάλους εξ ωπλισμένου σκυροδέματος (Τεχνικά Χρονικά)

Periodical ID5893
Τίτλος περιοδικούΤεχνικά Χρονικά
Τόμος(not set)
Τεύχος95
Ημερομηνία01-15/12/1935
Συγγραφέας
Ιδιότητα συγγραφέα
Tίτλος άρθρουΑιτία φθορών εις πασσάλους εξ ωπλισμένου σκυροδέματος
Σελίδες1048-1050
ΣτήληΔιεθνής τεχνική κίνησις
Παρατηρήσεις