Πρακτικαί γνώσεις και διάφοροι συνταγαί. Πως φράσσονται τα ρήγματα δεξαμενών εκ τσιμέντου, ταρατσών, πηλίνων σωλήνων διοχετεύσεως ύδατος κλπ. Πως συγκολλάται δέρμα επί δέρματος. Πως φράσσονται αι οπαί αίτινες παρουσιάζονται επί των ξυλίνων αντικειμένων π. (Βιομηχανική Επιθεώρηση)

Periodical ID91
Τίτλος περιοδικούΒιομηχανική Επιθεώρηση
ΤόμοςΑ
Τεύχος3
ΗμερομηνίαΣεπτέμβριος 1934
Συγγραφέας
Ιδιότητα συγγραφέα
Tίτλος άρθρουΠρακτικαί γνώσεις και διάφοροι συνταγαί. Πως φράσσονται τα ρήγματα δεξαμενών εκ τσιμέντου, ταρατσών, πηλίνων σωλήνων διοχετεύσεως ύδατος κλπ. Πως συγκολλάται δέρμα επί δέρματος. Πως φράσσονται αι οπαί αίτινες παρουσιάζονται επί των ξυλίνων αντικειμένων π.
Σελίδες31-32
Στήλη
Παρατηρήσεις