Μηχανικοί Τεχνικού Επιμελητηρίου

Showing 221-240 of 4,270 items.
#ΕπίθετοΌνομαΙδιότηταΣπουδέςΕργασίαΔημοσιεύσειςΛοιπή Δραστηριότητα 
  
221ΓιαννόπουλοςΑλέξανδροςΤοπογράφος μηχανικός1928: δίπλωμα Ε.Μ.Π.Δήμο Αθηναίων.
222ΠαμφίληςΑλέξανδροςΗλεκτρολόγος μηχανικός1928: δίπλωμα Universite (Faculte Technique) Institut Electrotechnique Montefiore Liege.(1) 1929-1931: Μηχανικός "Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών-Πειραιώς" (τμήμα κατασκευών). (2) 1931-1932: Διευθυντής Τεχνικής Εταιρείας "Παμφίλης-Κολλιδάς και Σία" (εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα και τον Πειραιά). (3) 1932: Διευθυντής "Ηλεκτρικής Εταιρείας Σάμου", στο Λιμένι Βαθέος. (4) 1932-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
223Γενήδουνιας ή Νεόκοσμος ΑλέξανδροςΑρχιτέκτονας1900
224ΙωαννίδηςΑλέξανδροςΧημικός μηχανικός1927: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
225ΑποστολίδηςΑλέξανδροςΑρχιτέκτονας1900: δίπλωμα Ecole Speciale d'Architecture Paris.
226ΠαβεζόπουλοςΑλέξανδροςΠολιτικός μηχανικός1927: δίπλωμα Technische Hochschule Dresden.Ελεύθερος επαγγελματίας στη Θεσσαλονίκη, μελέτη και επίβλεψη εκτέλεσης υδραυλικών έργων (αποξηράνσεις, αρδεύσεις, υδρεύσεις κοινοτήτων), μεταλλικών κατασκευών (σιδηρά οδογέφυρα Αξιού, μεταλλικά υπόστεγα Θεσσαλονίκης), οικοδομικών (πολυκατοικίες, θέατρο Τομοπούλου στη Θεσσαλονίκη), αρχιτεκτονικών. Βραβεία: (1) Α΄ βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για εκπόνηση σχεδίων Ινστιτούτου Βάμβακος. (2) Α΄ βραβείο πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για μελέτη Ηρώου Βέροιας. (3) Β΄ βραβείο πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη μελέτη Επαγγελματικο
227ΑργυρόπουλοςΑλέξανδροςΠολιτικός μηχανικός1912: δίπλωμα Ε.Μ.Π.(1) 1914-1918: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1918-1929: Ελεύθερος επαγγελματίας. (3) 1924: Ιδρυτής και διευθυντής Τεχνικού Γραφείου Αδελφών Αργυρόπουλου, νυν Ανώνυμης Εταιρείας Γενικής Εταιρείας Τεχνικών Εκτελέσεων (ΓΕΤΕ)
228ΟικονόμοςΑλέξανδροςΠολιτικός μηχανικός1897: δίπλωμα Ecole des Ponts et Chaussees Paris.Επιθεωρητής Διεύθυνσης Σιδηροδρόμων Υπουργείου Σιδηροδρόμων.
229ΣφήκαςΑλέξανδροςΠολιτικός μηχανικός1929: δίπλωμα Ε.Μ.Π.1929-: Επιμελητής της έδρας "Γεωδαισίας" του Ε.Μ.Π. και εξάσκηση επαγγέλματος (έργα λιμενικά, σιδηροδρομικά, οικοδομικά, υπολογισμοί και κατασκευές σιδηροδρομικών γεφυρών).
230ΔίγκαςΑλέξανδροςΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος1930: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
231Σταύρου ΑλέξανδροςΤοπογράφος μηχανικός1921: δίπλωμα Ε.Μ.Π.(1) 1921-1922: Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1922-1926: (i) "Ανώτατη Γεωδαιτική Επιτροπή" (προϊστάμενος συνεργείου χωροσταθμίσεως Αττικής, γεωδαιτικές εργασίε στην Αίγινα, την Έδεσσα, το Βόλο κλπ). (ii) Βοηθός στην έδρα "Γεωδαισίας" του Ε.Μ.Π.. (3) 1926-1927: Α.Ε. "Έργον" (μελέτη και εκτέλεση έργων οδοποιΐας). (4) 1927-1929: Επόπτης συνεργείων κτηματογράφησης περιφέρειας Καβάλας στη Γ.Δ. Εποικισμού Μακεδονίας. (5) 1929-1931: Α.Ε."Οδών και Οδοστρωμάτων" (μελέτη και κατασκευή οδού Λεωνιδίου-Σπάρτης). (6) 1931-1933: Τοπογράφος μηχανικός (i) κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιά-Περάματος και (ii) κατασκευής υπονόμων Τρίπολης.
232ΖήσηςΑλέξανδροςΧημικός μηχανικός
233ΒρυώνηςΑλέξανδροςΧημικός μηχανικός1941
234Ζαχαρίου ΑλέξανδροςΠολιτικός μηχανικός1892: δίπλωμα Eidgenossische Technische Hochschule Zurich.(1) 1892-1899: (i) Μηχανικός Κρατικών Σιδηροδρόμων Βυρτεμβέργης και Μεγάλου Δουκάτου Βάδης, (ii) Αρχιμηχανικός κατασκευής διώρυγος Dortmund, λιμανιών Ems στο Munster και (iii) Μηχανικός Λιμενικής Επιτροπής Βρέμης. (2) 1899-: Ιδρυτής και διευθυντής των Ελληνικών Εταιρειών (i) Τεχνική Εταιρεία "Αλ. Ζαχαρίου και Σία", (ii) Ανώνυμης Οικοδομικής Εταιρείας "Τέκτων", (iii) Εταιρείας Ττσιμέντων "Τιτάν".Αρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
235ΣίνοςΑλέξανδροςΠολιτικός μηχανικός(1) 1905: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1918: δίπλωμα Technische Hochschule Zurich.(1) 1906-1907: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Κρήτης. (2) 1908-1910: Μηχανικός μελέτης ύδρευσης Αθηνών-Πειραιώς (από τη λίμνη Στυμφαλία). (3) 1911-1912: Μηχανικός Εταιρείας "Behera" στην Αίγυπτο. (4) 1912-1914: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Κρήτης. (5) 1914-1915: Μηχανικός Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Ναυτικών και Συγκοινωνίας. (6) 1919-1921: Τμηματάρχης αγροτικής υδραυλικής Υπουργείου Γεωργίας. (7) 1919-: Τακτικός καθηγητής στην έδρα "υδραυλικής και υδραυλικών έργων" του Ε.Μ.Π.Αρθρογραφία στα περιοδικά Τεχνικά Χρονικά και Βιομηχανική Επιθεώρηση. 1933-: Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π.
236Καλίνσκης (ή Καλλίνσκης)ΑλέξανδροςΠολιτικός μηχανικός1925: δίπλωμα Ε.Μ.Π.(1) 1927-1930: Μηχανικός κατασκευών "Ηλεκτρικής Εταιρίας Παραγωγής". (2) 1930-: Μηχανικός-τμηματάρχης Α΄ Γεωργικής Υδραυλικής Υπουργείου Γεωργίας. (3) Διετέλεσε επιμελητής της έδρας "Εφηρμοσμένης Μηχανικής" στο Ε.Μ.Π..Αρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
237ΚαλκάνηςΑλέξανδροςΠολιτικός μηχανικός1902: δίπλωμα R.Scuola d'Ingegneria di Torino(1) 1903-1908: Τοπογραφικές εργασίες στη Θεσσαλία. (2) 1908-1914: Μηχανικός γραμμής και έργων σιδηροδρόμων Βορειοδυτικής Ελλάδος. (3) 1914-1918: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης (Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη). (4) 1918-1923: Διευθυντής εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων Βορειοδυτικής Ελλάδος. (5) 1923-: Διευθυντής γραφείου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες) εταιρείας "Τεχνική" Δ. Καλκάνη και Σία.
238ΞανθόπουλοςΑλέξανδροςΠολιτικός μηχανικός19071937-1940: Σ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.
239ΝικολαΐδηςΑλέξανδροςΧημικός μηχανικός1930: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
240ΑντωνόπουλοςΑλέξανδροςΜηχανολόγος1941