Μηχανικοί Τεχνικού Επιμελητηρίου

Showing 101-120 of 4,270 items.
#ΕπίθετοΌνομαΙδιότηταΣπουδέςΕργασίαΔημοσιεύσειςΛοιπή Δραστηριότητα 
  
101ΑρβανίτηςΕπαμεινώνδαςΤοπογράφος μηχανικός(1) 1928: δίπλωμα Ε.Μ.Π.. (2) 1916: Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.(1) 1916-1919: Έργα οδοποιΐας και γεφυροποιΐας. (2) 1919-1920: Προϊστάμενος συνεργείου Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού (κτηματογραφικές εργασίες Υπουργείου Γεωργίας στη Λάρισα). (3) 1920-1923: Τριγωνισμούς Α΄τάξης και πυκνώσεις δικτύου στη Μακεδονία και τη Θράκη (επέκταση κρατικού τριγωνομετρικού δικτύου). (4) 1927-: Προϊστάμενος Γραφείου Κτηματολογίου και Χωροσταθμήσεως Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. (5) 1929-: (i) Υποδιευθυντής Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. (ii) Διοικητής Σχολής Τοπογραφίας.
102ΑργυριάδηςΑπόστολοςΜηχανολόγος1914: δίπλωμα Technische Hochschule Munchen(1) 1914-1917: Μηχανικός εργοστασίου ηλεκτροφωτισμού Ζακύνθου. (2) 1918-1922: Ελεύθερος επαγγελματίας στο εξωτερικό. (3) 1923-1925: Μηχανικός στη Ζάκυνθο. (4) 1925-1926: Μηχανικός Εταιρείας Πλινθοποιΐας "Γρανίτης" στη Θεσσαλονίκη. (5) 1926-1930: Μηχανικός στην Εταιρεία "Τσιμέντων Χαλκίδος". (6) 1930-1931: Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός.
103ΑργυρόπουλοςΑλέξανδροςΠολιτικός μηχανικός1912: δίπλωμα Ε.Μ.Π.(1) 1914-1918: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1918-1929: Ελεύθερος επαγγελματίας. (3) 1924: Ιδρυτής και διευθυντής Τεχνικού Γραφείου Αδελφών Αργυρόπουλου, νυν Ανώνυμης Εταιρείας Γενικής Εταιρείας Τεχνικών Εκτελέσεων (ΓΕΤΕ)
104ΑργυρόπουλοςΓεώργιοςΜηχανολόγος(1) 1918: δίπλωμα ΕΜΠ. (2) 1920-1923: Διετείς σπουδές στο εξωτερικό.(1) 1918-1920: Μηχανικός Έλξεως Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους. (2) 1923-: Μηχανικός σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. (3) 1923-: Εταίρος Ομόρρυθμου Τεχνικού Γραφείου Αδελφών Αργυρόπουλου, νυν Ανώνυμη Εταιρεία Γ.Ε.Τ.Ε. (Γενική Εταιρεία Τεχνικών Εκτελέσεων).
105ΑργυρόπουλοςΚωνσταντίνοςΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος1921: δίπλωμα Ε.Μ.Π.1923-: Συνέταιρος στο Τεχνικό Γραφείο Αδελφών Αργυρόπουλου, νυν Ανώνυμη Εταιρεία Γ.Ε.Τ.Ε. (Γενική Εταιρεία Τεχνικών Εκτελέσεων) (Εκτέλεση μηχανολογικών εγκαταστάσεων, πυρηνελουργεία, κυλινδρόμυλοι, οδοποιΐα, ασφαλτικά κλπ έργα).
106ΑργυρόπουλοςΙάσωνΗλεκτρολόγος μηχανικός1922: δίπλωμα Institut Electrotechnique de Grenoble.(1) 1923-1926: Ελεύθερος επαγγελματίας (i) στην Αθήνα (τεχνικό γραφείο) και (ii) στο εξωτερικό (εργάστηκε σε εργοστάσια στη Γαλλία. (2) 1926-1931: Τεχνικός διευθυντής και ανάδοχος του ηλεκτροφωτισμού των πόλεων Λαυρίου και Κερατέας. (3) 1931-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
107ΑργυρόπουλοςΚωνσταντίνοςΗλεκτρολόγος μηχανικός(1) 1908: δίπλωμα Ecole Centrale des Arts et Manufactures Paris. (2) 1909: δίπλωμα Ecole Superieure de l'Electricite Paris.(1) 1911-1914: "Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία". (2) 1915-: Ηλεκτρολογικό τμήμα Υπουργείου Συγκοινωνίας.
108ΑργυρόπουλοςΖαχαρίαςΠολιτικός μηχανικός1927: δίπλωμα Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος σε οικοδομικά έργα, χαράξεις και κατασκευή οδών.Μηχανικός στην Ανώνυμη Εταιρεία "Γενική Εταιρεία Τεχνικών Εκτελέσεων" των Αδελφών Αργυρόπουλου.
109ΑργυρόπουλοςΟρέστηςΜεταλλειολόγος μηχανικός1912: Ecole Nationale Superieure des Mines St.Etienne(1) 1914-1931: Μηχανικός και έπειτα Αρχιμηχανικός στην "Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου". (2) 1931-: Γενικός διευθυντής της "Εταιρείας Επιχειρήσεων". Γερουσιαστής
110ΑργυρόπουλοςΚωνσταντίνοςΧημικός μηχανικός1925: δίπλωμα Ε.Μ.Π.Μηχανικός στον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό, στη Θουρία Μεσσηνίας συνεταιρικές δεξαμενές του Α.Σ.Ο.
111Αργυρός ΚωνσταντίνοςΧημικός μηχανικός1915: δίπλωμα Technische Hochschule MunchenΕπιθεωρητής Βιομηχανίας Υπουργείου Εθνικής ΟικονομίαςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
112Αργυρός ΓεώργιοςΠολιτικός μηχανικός1927: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
113Αρεταίος ΕυάγγελοςΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος1927: δίπλωμα Ε.Μ.Π.(1) 1927-1929: Ηλεκτρομηχανικός στο Πολεμικό Ναυτικό (στρατιωτική θητεία). (2) 1929-1930: Μηχανικός Ηλεκτρικής Εταιρείας Διανομής. (3) 1930-: Προϊστάμενος μηχανικός του Εργοστασίου της Εταιρείας Γραμμοφώνων "Columbia" στην Αθήνα (κατασκευή φωνογραφικών δίσκων).
114ΑρλιώτηςΔημήτριοςΜηχανολόγος - Πολιτικός Μηχανικός1914: δίπλωμα Regio Istitute Tecnico Superiore in Milano.(1) Καθηγητής της υδραυλικής στη Σχολή Εφαρμογής Μηχανικού. (2) Νομομηχανικός Α΄Τάξεως Δημοσίων Έργων. (3) Προϊστάμενος Γραφείου Μελετών Υδραυλικών Έργων. (4) Προϊστάμενος Γραφείου Ελέγχου "Α.Ε. Κατασκευής Υπονόμων Αθηνών-Πειραιώς". (5) 1929: Διευθυντής Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας.
115ΑρνέλλοςΑννίβαςΠολιτικός μηχανικός1932: δίπλωμα Ε.Μ.Π.Οικοδομικές εργασίες
116ΑρσένηςΓεράσιμοςΠολιτικός μηχανικός1922: δίπλωμα Eidgenossische Technische Hochschule Zurich.(1) 1925-1932: Προϊστάμενος τμήματος κατασκευής νέων υπονόμων Δήμου Θεσσαλονίκης. (2) 1932-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
117Αρτίν ΑλβέρτοςΠολιτικός μηχανικός1915: δίπλωμα Technische Hochschule Stuttgart(1) 1915-1917: Μηχανικός στην "Οικοδομική Εταιρεία" (μελέτη και εκτέλεση γεφυρών, λιμένων και οικοδομών beton-arme). (2) 1919-1926: Ελεύθερος επαγγελματίας στην Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη (μελέτη και εκτέλεση οικοδομικών έργων). (3) 1934: Μηχανικός στην Τράπεζα Θεσσαλονίκης.
118ΑρχοντούληςΜηνάςΧημικός μηχανικός1924: δίπλωμα Ε.Μ.Π.1924-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
119ΑρώνηςΙωάννηςΜηχανολόγος1915: δίπλωμα Ε.Μ.Π.(1) 1915-1916: Μηχανικός σε εργοστάσια επισκευής πλοίων στην Αμερική. (2) 1916-1917: Συνεργεία Ναυστάθμου. (3) 1917-1918: Ορυχεία λευκολίθου "Εταιρείας Επιχειρήσεων". (4) 1918: Δόκιμος μηχανικός Μηχανολογικής Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (5) 1929-: Αρχιμηχανικός Α΄ Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγκοινωνίας.
120ΑσημακόπουλοςΔιονύσιοςΗλεκτρολόγος μηχανικός1931: δίπλωμα Technische Hochschule Berlin.(1) 1931-1932: Μηχανικός στην A.E.G, Βερολίνο. (2) 1932-1933: Μηχανικός στην A.E.G., Κωνσταντινούπολη. (3) 1934: Μηχανικός στην A.E.G., Αθήνα.